WORKSHOP OMGAAN MET VERLIES NA OVERLIJDEN

Ik/ Arthur Nijsten heb ruime ervaring als ergotherapeut in het begeleiden van volwassenen en ouderen. Ruim 10 jaar geleden volgde ik de opleidingen voor uitvaartbegeleider en rouwbegeleider. Inmiddels ben ik gespecialiseerd in persoonlijk uitvaarten en rouwbegeleiding.

Doelstelling

  • Kennismaking met het thema.
  • De deelnemers krijgen inzicht in hun wijze van omgaan met verlies, hun wijze van rouwverwerking.
  • De deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt dat als kapstok dient in de omgang met mensen in rouw.
  • Bagage om beter om te kunnen gaan met of begeleiden van mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden.
  • Meer inzicht in wanneer en waar naar toe iemand door te verwijzen met een verlieservaring.

Doelgroep

Professionals die meer kennis en inzicht willen krijgen in eigen verlies ervaringen en hieraan gekoppeld de rouwverwerking. Dit kunnen toepassen bij de begeleiding van hun cliënten.

Uitvoering

  • Kennismaking met elkaar.
  • Toelichting m.b.v. een Power Point presentatie over de theorie van de rouwtaken als kapstok om het proces van rouwen te benaderen.
  • Zelfwerkzaamheid in groepjes
  • Uitwisseling van ervaringen.

Duur bijeenkomst en samenstelling groep

De Workshop duurt 3 uur incl. pauze.

Groepsgrootte min. 9 max. 12 deelnemers

Bent u geïnteresseerd ? Neem contact op: 06 533 658 65 of stuur een e-mail naar info@arthurnijsten.nl.